სიახლეები
"სტუდია ეი დი სის" და შპს "ფრეგოს" წარმატებული თანამშრომლობა
16.03.2014

ერთი მხრივ, შპს „ფრეგო" წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის რუსუდან რამაზაშვილის მიერ და მეორე მხრივ, არარეგისტრირებული კავშირი ,,დღის ცენტრების ქსელში’’ შემავალი ორგანიზაციები, წარმოდგენილნი გუნა ბიბილეიშვილის სახით (შემდგომში - შპს ,,ფრეგო"" და ,,დღის ცენტრების ქსელში’’ შემავალი ორგანიზაციები ერთობლივად მოხსენიებულნი, როგორც - მხარეები), ვდებთ წინამდებარე მემორანდუმს შემდეგზე: 1. მემორანდუმის საგანი 1.1 წინამდებარე მემორანდუმით მხარეები გამოთქვამენ გრძელვადიანი თანამშრომლობის სურვილს ქ. თბილისის მერიასთან არსებული, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს ეგიდით.

სხვა სიახლეები
ჩვენი პარტნიორები